HistòriaPRIMERA ETAPA (1917-1918 FINS L’ESCLAT DE LA GUERRA CIVIL EL 18 DE JULIOL DE 1936)
L’11 de setembre de 1917 es constituí com a societat “l’Immobiliària de Vilassar Societat Anónima”. El soci va ser en Joan Almera i Comas que va a portar unes finques del carrer Sant Genís. El 6 de febrer de 1953 es dissolgué la societat i tot els seus actius van passar a l’únic soci que hi havia llavors i que era la Parròquia de Sant Joan de Vilassar de Mar.

En els edificis de la societat, el 5 de maig de 1918 es beneeix el “PATRONAT SOCIAL” amb l’assistència del Canonge de la Seu de Barcelona Dr. Almera i el clergat parroquial amb la inauguració d’uns jocs populars.

Així, amb els objectius de
-          Instrucció, educació i esbarjo per la joventut i
-          Foment de les institucions encarrilades al millorament moral i econòmic de les classes populars i productives,

es van desplegar diferents activitats d’ordre religiós, pedagògic, cultural, econòmic i d’esbarjo. Aquestes activitats difoses mitjançant el butlletí parroquial dels diumenges eren:
-          Ensenyança de la Doctrina Cristiana.
-          Secció de cultura amb classes nocturnes, ensenyança d’arts i oficis i exposicions.
-          Conferències i cursets.
-          Biblioteca popular.
-          Estalvi. Allotjant la Guardiola Popular o primera entitat d’estalvis del municipi.
-          Esbarjo, amb cinema Festes de Nadal i Reis, Orfeó ....

Tot això s’estroncà per força amb la Guerra Civil Espanyola des de 1936 i fins 1939.
SEGONA ETAPA DES DE 1940 A 1973
 
El 5 de gener de 1940 Mn. Joan Roig comunica a alguns membres d’associacions parroquials la decisió de constituir el “PATRONAT PARROQUIAL” amb un reglament que va ser aprovat pel Sr. Bisbe i el Governador Civil de la Província amb la finalitat de:

-          “Instrucción moral de niños, jóvenes y adultos, y protección de la juventud, procurando a todos la enseñanza religiosa y honesto esparcimiento.”
-          “Fomentar todas las asociaciones piadosas, culturales o benéficas, de culto religioso, propaganda catótlica (...) siempre bajo las órdenes del prelado diocesano o de sus delegados.”

Era època de postguerra i els inicis d’aquesta etapa varen ser molt esmorteïts.

El Catecisme inicialment, i el Teatre van ser activitats que s’anaven fent. Va ser en aquesta etapa en les dècades dels 50 i 60 l’origen de les tradicionals representacions del“Pastorets” i de la “Passió”. També amb el Cor del Patronat Parroquial, esports amb futbol, bàsquet i frontó, cinema i els moviments de Joventut d’Acció Catòlica amb les seves activitats, es va arribar a l’esplendor d’aquesta etapa que, mica en mica va  anar decreixent fins que en els darrers anys de la mateixa les activitats del Patronat Parroquial van quedar reduïdes a la mínima expressió.

TERCERA ETAPA DESDE 1973 FINS A L’INCENDI EN L’ANY 2003
El 8 d’octubre de 1973 el nou Rector. Mn. Rafel Prats i un grup de persones convidades per l’Associació de Caps de Família de Vilassar de Mar varen tractar la iniciació d’activitats del Patronat Parroquial proposant un nou projecte amb l’elaboració d’uns nous Estatuts, estudi de noves activitats i propostes de nous locals. Aquell mateix anys es formen comissions de Cultura, Esports, Teatre i Técnica i a finals de 1974, un any mes tard s’aproven els Estatuts, es constitueix la nova Junta i s’engega aquesta etapa.

-          Teatre.
-          Cor Infantil del Patronat.
-          Jocs Florals i Mostra Literària del Maresme.
-          Primavera Cultural.
-          Esports.
-          Cinema Infantil.

Varen ser activitats d’aquesta etapa culminada amb la celebració del 75 Aniversari a l’any 1992 amb un ampli programa d’actes i activitats que van començar el 11 de setembre i que es van concloure el 20 de setembre.
Anys mes tard, concretament el 11 de setembre de 2003, minuts abans de la celebració d’un concert de la soprano Rosa Mateu, un curtcircuit incendià el teatre destruint l’escenari, part de les butaques i de la teulada.

A partir d’aquí i ja amb un Patronat Parroquial de nou en decadència i pràcticament sense activitats, únicament el grup de teatre es mantenia sense local propi, es va anar apagant la institució.
ACTUALITAT

A l’any 2007 amb acord de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i l’Arquebisbat de Barcelona, es planteja enderrocar l’edifici, deixat i abandonat, per construir un teatre amb 300 butaques, aparcament i geriàtric.
No obstant  la crisi que posteriorment va començar a despuntar i la manca de recursos, van fer que qualsevol nou projecte quedes aturat. A l’any 2010 l’Ajuntament manifestà a l’Arquebisbat que l’edifici del Patronat amenaçava ruïna i l’Arquebisbat va procedir al seu enderroc. Un cop enderrocades les construccions i instal·lacions del Patronat Parroquial, la institució va quedar completament inactiva.

El mateix any 2010 Mn. Manel Pérez, conjuntament amb el Consell Parroquial van tenir la iniciativa de començar una nova etapa del Patronat Parroquial en la que, encara que no es disposés de grans instal·lacions, pogués realitzar activitats socials i culturals que la Parròquia, per les seves limitacions, no podia fer. Aquesta iniciativa s’ha continuat amb Mn. Toni Roman i, després de diverses assemblees d’associats interessats en un nou projecte, el passat 25 d’octubre es va escollir una nova Junta per iniciar i liderar aquesta nova etapa.